70% rølp, 90 % allsang og 100% god stemning

Her blir det liv

Utrolig nok mener ikke alle at det alltid passer seg med monumental hornmusikk. Heldigvis er det mange i Direksjonsmusikken som innehar musikalsk talent, men på andre instrumenter enn de egentlig spiller. Tidligere har vi hatt stor suksess med konsepter som D.E.D.D.E. Oscar IIs Mæssing og Salongband, og Amadeuskvartetten. Dette toppet seg da D.E.D.D.E fylte Samfundet i Trondheim, trønderrockens hovedstad. I fremtiden vil vi jobbe mot nye konsepter, hva det blir, må gudene vite.