Direksjonsmusikkens Gamle Venner (DGV) ble stiftet 26. januar 1968. I utgangspunktet skulle DGV bistå Direksjonsmusikken med å skaffe til veie midler av finansiell art, slik at sistnevntes fonds og aktiva kunne bygges opp i orkesterets første år.

I forbindelse med Direksjonsmusikkens tiårsjubileum i 1973 satte derfor DGV i gang en storstilt aksjeemisjon, hvor mange prominenser fra NHH-miljøet tegnet seg.

I tegningsinnbydelsen het det blant annet at ”Styret i DGV vil ikke unnlate å peke på at kulturunderstøttelse av Direksjonsmusikken, i likhet med understøttelse av andre kulturinstitusjoner av format, er et foretagende som bør finansieres med risikovillig kapital, og som ikke egner seg for personer eller institusjoner som er ute etter en sikker pengeplassering. (…) Utbetaling av økonomisk utbytte vil som en følge av foregående punkt ikke kunne påregnes. Utbytte bil derimot kunne påregnes i fullt monn på et høyere, ETISK plan.”

Fra protokollene kan man se at det ble samlet inn 9.065 kroner fra aksjetegningen og fra kontigenten av hele 324 nye medlemmer. Sammen med et nytt haglegevær ble gaven overrakt Direksjonsmusikken under jubileet.

Mot slutten av 70-tallet passerte Direksjonsmusikkens Gamle Venner over 1500 medlemmer, noe som med all sannsynlighet gjør oss til den største interessegruppen i NHHS’ historie. På grunn av noe manglende medlemslister de siste 20 årene er det vanskelig å angi eksakt hvor mange som har vært med opp gjennom årene, men tallet ligger nok mellom to og tre tusen.

De siste årene har Direksjonsmusikken klart seg bra økonomisk på egne ben. Derfor er DGVs hovedoppgave i dag å bistå på andre måter med arbeidskraft og godt selskap på øvelser, fester, turnéer, bierstuber og i andre formelle og uformelle settinger.